تفاوت بین دوبیتی و رباعی + نمونه شعر
اگر اهل شعر و ادبیات هستید، بهتر است در این نیوز بیش تر با تفاوت دوبیتی و رباعی آشنا شوید همچنین در این جا تعدادی نمونه از اشعار شاعران رباعی سرا نیز گردآوری شده است.