تقاضای کمک وزارت امنیت داخلی آمریکا از پنتاگون برای کنترل مرز‌ها
وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد وزارت امنیت داخلی آمریکا تقاضای جدیدی برای کمک به مرزبانان آمریکایی در مواجهه با ورود مهاجران مطرح کرده است.