تلف شدن ۴۲ راس گاو و گوسفند در آتش سوزی/باز بودن تمامی راه‌های ارتباطی آذربایجان غربی /ذخیره سازی ۱۰۲ هزار خون بند ناف
پربازدیدترین نیوز‌های باشگاه وستر آذربایجان غربی در روز جمعه چهارم آبان ماه را مشاهده کنید.