تمدیدمهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد در اطلاعیه بار دیگر مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد را تمدید کرد.