تمدید قانون ضدتحریمی روسیه از سوی پوتین
رئیس جمهوری روسیه قانون ضد تحریمی علیه کشورهای تحریم کننده مسکو را تمدید کرد.