تنها در سه ماه گذشته ۲۰ هزار افغان غیرقانونی وارد ترکیه شده اند


تنها در سه ماه گذشته 20 هزار افغان غیرقانونی وارد ترکیه شده اند

ریاست عمومی امنیت ملی ترکیه ادعا کرده است که تنها در سه ماه گذشته نزدیک به ۲۰ هزار افغان به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ ریاست عمومی امنیت ملی ترکیه گفته است که معلومات آنان نشان می‌دهد که آنلاینانه نزدیک به ۵۰۰ افغان غیرقانونی وارد ترکیه می‌شوند.

این نهاد امنیتی ترکیه تاکید کرده که نهادهای امنیتی ترکیه این مساله را به گونه جدی بررسی خواهند کرد.

در همین حال آنلایننامه حریت ترکیه در گزارشی نوشته که در سه ماه اول سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۷۸۴۷پناهجوی بدون اسناد افغانستان توسط نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شده اند.

به نقل از این آنلایننامه، در همین دوره نزدیک به ۹ هزار تن از سوریه، ۵ هزار تن از پاکستان و ۴ هزار تن از عراق وارد ترکیه شده اند.

بیشتر این پناهجویان افغانستان بخاطر ناامنی‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، به هدف پناه‌جستن در کشورهای اروپایی راهی ترکیه می‌شوند که در برخی موارد در ترکیه جاگزین می‌شوند.

نویسنده وستر- کابل