تهران آماده توسعه و تقویت روابط اقتصادی و تجاری با اولان باتور است
روحانی در دیدار با رئیس جمهور مغولستان بر ضرورت توسعه روابط بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور تاکید کرد.