توافق دولت و مخالفان نیکاراگوئه برای پایان دادن به خشونت‌ها
دولت نیکاراگوئه و مخالفان این کشور پس از مدت‌ها بن بست در مذاکرات صلح به توافق دست یافتند.