تور عکاسی خزر تا خلیج فارس آغاز شد
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از آغاز تور عکاسی خزر تا خلیج فارس نیوز داد.