توزیع غذا از ابتدای ماه محرم تاکنون میان نیازمندان و مددجویان کمیته امداد ثلاث باباجانی
۶۰۰ پرس غذا از ابتدای ماه محرم تاکنون میان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان ثلاث باباجانی توزیع شد.