توزیع ۴۳ میلیارد تومان اعتبار بین دهیاری‌های خراسان‌جنوبی




مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی گفت: ۴۳ میلیارد تومان اعتبار بین دهیاری‌های خراسان‌جنوبی سال گذشته توزیع شد.