توسط افراد تفنگدار؛ چهار مسافر غوری در هرات از موتر پیاده شدند


توسط افراد تفنگدار؛ چهار مسافر غوری در هرات از موتر پیاده شدند

چهار تن از مسافران ولایت غور در ولسوالی چشت ولایت هرات ربوده شدند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به وسترنیوز گفته که این افراد از ولایت غور به سمت هرات در حرکت بودند.

او می‌گوید که افراد مسلح ناشناس در ولسوالی چشت ولایت هرات آنان را از موتر پائین کرده و به جای نا معلومی منتقل کرده‌اند.

به گفتۀ فرهاد این رویداد در منطقۀ “درۀ تخت” ولسوالی چشت رخ داده است.

او از تلاش‌ها بخاطر رها سازی افراد ربوده شده سخن گفته و می‌گوید که ادارۀ محلی هرات وارد اقدام شده است.

گفته شده بزرگان قومی هم وارد اقدام شده و قصد دارند این افراد را آزاد کنند.

تاکنون فرد و یا گروه خاصی مسئولیت این ربایش را نپذیرفته است.

در منطقۀ درۀ تخت ولسوالی چشت که مرز مشترک غور و هرات است، مخالفان مسلح زیادی لانه داشته و همواره آدمربایی می‌کنند.

یحیی فولادی – ولایت هرات