توسعه فضا‌های رفاهی، فرهنگی و گردشگری مهمترین اولویت شهرداری یزد
شهردار یزد در اولین مصاحبه خود پس از انتخاب گفت: توسعه فضا‌های رفاهی، فرهنگی، گردشگری و تفریحی با حفظ ارزش‌های شهر تاریخی یزد مهمترین اولویت شهرداری است.