توصیف قدرت ملت ایران از منظر رهبر انقلاب +فیلم
بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص قدرت ملت ایران در برابر بی‌رحم ترین قدرت‌های دنیا را مشاهده می‌کنید.