توصیه‌های کاربردی برای آشنایی کودکان با شب قدر
حضور در مراسم شب قدر به نفع شما و آینده ی فرزند تان است لذا ما به شما راهکارهایی را ارائه خواهیم کرد که با اجرا کردن این کارها هم شما از فیض شب قدر محروم نشوید و هم شب خاطره انگیزی را برای کودکتان رقم بزنید .