توضیحات وزارت ارشاد اسلامی درباره قرار گرفتن کاغذ در فهرست کالاهای اساسی
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی انتشار اخباری مبنی بر ابهام درباره قرار گرفتن کاغذ در فهرست کالاهای اساسی با رد این ابهام توضیحاتی ارائه داد.