توقیف دو میلیون یورو از دارایی‌های حزب سابق جبهه ملی فرانسه
دستگاه قضایی فرانسه دستور داد به دلیل مشکلات مالیاتی؛ دو میلیون یورو از دارایی‌های حزب سابق جبهه ملی فرانسه به رهبری خانم مارین لوپن توقیف شود.