تولد طفلی با ظاهری عجیب + تصاویرطفل پنج ماهه از یک نوع بیماری ژنتیکی رنج می برد که او و دو خواهرش ساویتا، ۳۰ ساله، و ساویتری، ۱۹ساله به ارث برده اند

در حالی که مانند هر طفل پنج ماهه بر روی قالین در حال غلت زدن است، واضح است که این پسر بچه ژن خانوادگی نادر گرگینه را به ارث برده است.

موهای ضخیم سیاه که در حال حاضر پشت و دست و پا را پوشانده است در شرایطی ایجاد شده است که پرمویی نامیده می شود و در هر یک میلیارد زایمان اتفاق می افتد. مادر مانیشا سامبحاجی رائوت، از ایالت پونه در مرکز هند دل شکسته است پسر وی از یک نوع بیماری ژنتیکی رنج می برد که او و دو خواهرش ساویتا، ۳۰ ساله، و ساویتری، ۱۹ساله به ارث برده اند. او گفت: “من وقتی که خودم را در آینه می دیدم همیشه احساس تنفر داشتم و اکنون در تعجبم که چگونه فرزندم با همان مشکل مقابله خواهد کرد.

من و خواهرانم همیشه مسخره می شدیم و اغلب ما را با نام های مستعار روح، خرس و میمون صدا می کردند. می دانم که پسرم نیز با این مشکلات مواجه خواهد شد. اما او بچه من است و من بدون هیچ قید و شرطی او را همانند مادرم که از من مراقبت کرد، از وی مراقبت خواهم کرد و چهره وی برای من هیچ اهمیتی نخواهد داشت.