تولید بذر گندم در ایلام
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی گفت:امکان تامین بذر پرورشی گندم غرب کشور در ایلام فراهم شده است.