تولید روزانه ۳هزار تن نخاله ساختمانی
مسئول بهداشت شهرداری کرمانشاه گفت:روزانه ۳هزارتن نخاله و پسماند ساختمانی در شهر کرمانشاه تولید می شود.