تولید سالانه ۱۲۰ میلیون مواد غذایی در کشور/ ۳۰ درصد مردم ایران کم خونی دارند
تولید سالانه ۱۲۰ میلیون مواد غذایی در کشور/ ۳۰ درصد مردم ایران کم خونی دارند