توپ افزایش قیمت تایر در زمین فروشندگان/میزان صادرات تایر تنها ۵ درصد از تولید است
تنها از افزایش قیمت تایر توسط عاملان فروش در بازار نیوز داد و گفت:تولیدکنندگان تایر از سال ۹۳ افزایش قیمتی را اعمال نکرده اند.