تکذیب دیدار نمایندگان جنبش انصارالله با مقامات عربستان
انصارالله یمن هرگونه دیدار میان اعضای این جنبش و مقامات سعودی را تکذیب کرد.