تکمیل فاز جدید بیمارستان ولی‌عصر(عج) اراک نیازمند ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار است



رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تاکنون برای بیمارستان ولی‌عصر(عج) اراک حدود ۸۰ میلیارد تومان هزینه شده اما وجود تحریم‌های باید مبالغی در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان دیگر هزینه کرد.