تیفا: فساد اخلاقی در کمیسیون انتخابات بیداد می‌کند


تیفا: فساد اخلاقی در کمیسیون انتخابات بیداد می‌کند

یافته‌های تازه بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، نشان می‌دهد که فساد اخلاقی در سطوح مختلف در کمیسیون انتخابات وجود دارد.

به گزارش نویسنده وستر، نعیم ایوب زاده رییس تیفا، امآنلاین پنجشنبه (۲۰ جدی) در یک نشست نیوزی در کابل، گفت:”اسنادی که در اختیار ما قرار گرفته، نشان می‌دهد، کارمندان کمیسیون هم از کاندیدان زن درخواست نامشروع کرده و هم از همکاران زن در کمیسیون.”

آقای ایوب‌زاد از فردی نام نگرفت اما بیان داشت که این فساد از سطح رهبری شروع الی سطوح پایین‌تر از آن وجود داشته است که این گونه فساد اخلاقی در کمیسیون انتخابات بی‌سابقه است.

رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از وزارت امور زنان و نهادهای عدلی و قضایی خواست، کمیته ای برای بررسی فساد اخلاقی در کمیسیون انتخابات تعیین کرده و مفسدین را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند.

در همین حال، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان خواستار برکناری اعضای تیم عملیاتی کمیسیون انتخابات شد.

براساس یافته‌های این نهاد، آقای زمان‌زی رییس تیم عملیاتی، خیبر سعیدی، حیدرمومند و ابراهیم سادات از جمله همکاران وی، کسانی هستند که از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان از حوزه کابل، به ارزش یک الی سه صد هزار دالر امریکایی پول دریافت کرده‌اند.

اسناد و گزارشی که در اختیار بنیاد انتخابات شفاف افغانستان قرار گرفته، نشان می‌دهد، تیم عملیاتی کمیسیون در بدل پول، فساد گسترده‌ای را انجام داده و آرای کاندیدان مشخصی را بلند برده اند. به همین منظور، نیاز است که تمامی تیم عملیاتی کمیسیون انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

ناظرین کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز از جمله کسانی اند که در رشوه ستانی نقش دارند. اسنادی که در اختیار این نهاد قرار گرفته، نشان می‌دهد، ناظرین کمیسیون شکایات انتخاباتی در قبال اضافه یک رای به نفع یک کاندید، ۸۰ الی ۱۰۰ دالر امریکایی از نامزدان رشوه گرفته اند.

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در حالی از فساد گسترده مالی در کمیسیون انتخابات سخن می‌زند که دیآنلاین چهارشنبه، منابع موثق به نویسنده وستر از نحوه رشوه ستانی و نیز چگونگی خریداری آرا در کمیسیون انتخابات، اطلاعامات کامل را در اختیار این نویسنده قرار داده بود.

از سوی هم، مسوولان این نهاد ناظر انتخابات بیان می‌کنند، رهبری کمیسیون انتخابات نتوانسته، عدالت انتخاباتی را در ۱۵ ولایت افغانستان تامین کند. زیرا طبق یافته‌های این نهاد، در ولایت های هرات، بغلان، فاریاب و دوازده ولایت دیگر، کسانی شامل فهرست ابتدایی شده که از رای لازم برخوردار نبوده اند.

تقلب گسترده در جریان بازشماری آرا یکی دیگری از جدی‌ترین یافته‌های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان است. بر اساس ادعای مسوولان این نهاد، اوراق نتایج و نتیجه بازشماری آرا، هیچ گونه همخوانی ندارند.

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تاکید کرد، به دلیل ضعف مدیریتی، تمامی اعضای کمیسیون های انتخاباتی برکنار گردند و پس از برکناری، بر اساس ماده ۱۶ قانون انتخابات، اصلاحات جدی در این نهادها به وجود آید.

 در همین حال، مسوولان این نهاد انتخاباتی، تاخیر در انتخابات ریاست وستری را نقض صریح قانون اساسی می‌دانند و تاکید می‌کنند که تمدید در برگزاری این روند از صلاحیت هیچ نهادی نیست.

کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون در این باره واکنش رسمی نشان نداده است.

وحید فرزان- نویسنده وستر