تیم سنگنوردی دختران و پسران همدان خوش درخشیدند
دختران و پسران سنگ ‌نورد همدانی در هجدهمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور شدند.