ثبت اقامت بیش از ۱۴ هزار مسافر نوروزی در منطقه آزاد چابهار
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: اقامت بیش از ۱۴ هزار مسافر نوروزی تا کنون در سطح این منطقه به ثبت رسیده است.