ثبت رکورد جدید سرعت دوچرخه سواری در دنیا توسط یک خانم
تنها چند ساعت بعد از ثبت رکورد دوچرخه سواری در اروپا با سرعت ۲۴۰ کیلومتر در ساعت، رکورد جدیدی در این زمینه با سرعت ۲۹۶ کیلومتر در ساعت به ثبت رسید.