ثبت نام حدود ۵ میلیون شهروند افغانستان برای رای دهی در انتخابات/ ۷۶۰ مرکز ثبت نام تعطیل است
عضو کمیسیون انتخابات افغانستان از ثبت نام ۴ میلیون و ۹۳۷ هزار شهروند این کشور برای رای دهی در انتخابات پیش رو نیوز داد.