جامعه بین المللی مصوبه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را بعنوان «دولت» باطل کند
عدنان اوکسوز، نویسنده روزنامه ملی گازته ترکیه مقاله‌ای با عنوان «مصوبه به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان دولت باطل شود»، منتشر کرد.