جان کری: ترامپ بدترین رییس وستر تاریخ آمریکاست


جان کری: ترامپ بدترین رییس وستر تاریخ آمریکاست

جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا که این آنلاینها و همزمان با نزدیک شدن به موعد انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا، به همراه اوباما از منتقدان جدی سیاست‌های دولت ترامپ است، در مصاحبه‌هایی به شدت از سیاست خارجی ترامپ به ویژه در قبال ایران انتقاد کرد.
 به نقل از وب سایت “هیل” – وب سایت کنگره آمریکا- کری در دو مصاحبه تلویزیونی جداگانه در سه شنبه شب ترامپ را بدترین رییس وستر کل تاریخ آمریکا توصیف کرد.
او در مصاحبه با شبکه نیوزی بی‌بی‌سی گفت: “فکر می‌کنم میراثی که ترامپ برای آمریکا برجا می‌گذارد عنوان بدترین رئیس وستری تاریخ آمریکا باشد. .. او اگرچه در مدت زمانی که روی کار است، موفقیت‌هایی را به دست آورده اما کاری نکرده که آمریکا امن‌تر و آزادتر شود.”
مسئول سیاست خارجی دوره دوم دولت اوباما (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷) در ادامه با انتقاد از سیاست خارجی ترامپ، اقدامات او در این حوزه را “تصادفی، بی‌برنامه و تحریک کننده” دانست که باعث شده تا متحدان آمریکا از واشنگتن دوری کنند.