جدول پخش برنامه‌های رادیو مهاباد چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه
جدول پخش برنامه‌های رادیو مهاباد چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه به شرح زیر است.