جدول پخش برنامه های صدا و سیمای مهاباد
جدول پخش برنامه های صدا و سیمای مهاباد پنجشنبه ۳۰ فروردین به شرح زیر است.