جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در کرمان برگزار می شود
به مناسبت هفته جوان و در راستای تجلیل از جوانان برگزیده در حوزه های مختلف، جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در کرمان برگزار می شود.