جشن‌های مردمی زیرسایه خورشید به یک جریان فرهنگی تبدیل شده است
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: با همت مضاعف جوانان مومن و انقلابی جشن‌های مردمی زیرسایه خورشید تبدیل به یک جریان فرهنگی مستمر شده است.