جمع اوری ۱۸۰۰کانکس در مناطق زلزله زده
استاندار کرمانشاه گفت: تا کنون ۱۸۰۰ کانکس خالی شده در سرپل ذهاب جمع آوری شده است.