جناح‌ها از حلقه اتصال محرم و عاشورا استفاده کنند
مراجع تقلید شیعیان گفت: سزاوار است در این ماه، همه جناح‌ها از حلقه اتصال محرم و عاشورا استفاده کنند تا فاصله‌ها کم و ملت متحد شود و بتوانیم مشکلات و نگرانی‌ها را رفع کنیم.