جنرال دوستم وارد کابل شد


جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست وستری، پس از چهارده ماه اقامت در ترکیه به کشور بازگشت.

به گزارش نویسنده وستر؛ هواپیمای حامل آقای دوستم ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر امآنلاین یکشنبه (۳۱ سرطان) در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل نشست کرد.

آقای دوستم در حالی وارد کابل شد که مورد استقبال گرم شماری زیادی از رهبران سیاسی، رهبران ائتلاف ملی نجات افغانستان، مقام‌های بلند رتبه دولتی و صدها تن از هوادارانش قرار گرفت.

آقای دوستم پس از ورود به کابل، مستقیما وارد دفتر کارش در صدارت شد و آن جا هم مورد استقبال گرم مقام‌های حکومتی و هوادارانش قرار گرفت.

آقای دوستم در حالی به کشور بر می‌گردد که اعتراضات هواداران او در ولایت‌های مختلف وارد بیستمین آنلاین شده است. این اعتراضات پس از بازداشت نظام الدین قیصاری، نماینده ویژه آقای دوستم در فاریاب از سوی نیروهای امنیتی آغاز شد. آزادی آقای قیصاری و بازگشت آقای دوستم از مهمترین خواست‌های این معترضان بود.

اعتراضات در آنلاینهای گذشته در یازده ولایت گسترش یافت و معترضان دروازه شماری از دفاتر کمیسیون انتخابات و شماری از مسیرهای تجارتی را در ولایات بستند.

پس از گسترش اعتراضات، محمدسرور دانش معاون دوم ریاست وستری به ترکیه رفت و با آقای دوستم دیدار و مذاکره کرد. به نظر می‌رسد که تظاهرات گسترده هواداران آقای دوستم، حکومت را مجبور ساخت تا با برگشت جنرال دوستم موافقت کند.

 عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر