جنگ طالبان بادغیس با ارابۀ افراطیت می‌چرخد


جنگ طالبان بادغیس با ارابۀ افراطیت می‌چرخد

طالبان با گسترش افراطیت و ایجاد پایگاه‌های دینی طالب پرور، بسیاری از مناطق بادغیس را بدون جنگ و درگیری به تصرف خود در می‌آورد.

این گروه در چند نقطه از این ولایت مدارس دینی دارد که در آن افکار طالبانی برای جوانان آموزش داده می‌شود.

ناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس به نویسنده وستر گفت: گروه طالبان در بالامرغاب و دیگر ولسوالی‌های این ولایت مدارس دینی دارد که آموزش‌های موجود در آنها جوانان را افراطی بار می‌آورد.

او پرورش جوانان و افراد توسط طالبان را بسیار خطرناک خوانده و بیان کرد: “طالب شعوری هم خودش دیدگاه افراطی دارد و هم مردم را به سمت خود کشانده و با دیدگاه‌های خود موافق می‌سازد.”

آقای نظری در ادامه می‌گوید که با استفاده از طالبان دینی و افراطی، این گروه توانسته شمار زیادی از مردم را با خود همراه سازد.

این عضو شورای ولایتی بادغیس اشاره کرد که همین موضوع سبب آن شده تا بسیاری از نقاط بدون جنگ و خونریزی به چنگ طالبان درآید.

به گفته وی، طالبان به شکل گسترده روی موضوعات تبلیغی کار می‌کند اما در جانب مقابل، دولت هیچ کاری نکرده است.

آقای نظری افزود که دولت هم باید به ضد تروریزم و گروه‌های افراطی موجود، تبلیغات کند.

مقام‌های امنیتی بادغیس هم گفته‌اند در مبارزه با افراط گرایی و محو مراکز دینی طالبان تاکنون دولت دستاورد چندانی نداشته است.

احسان داوری، سخنگوی فرماندهی پلیس بادغیس می‌گوید گزارشی در این مورد در دست آنان نیست که نیروهای امنیتی بر پایگاه‌های پرورش ذهنیت تروریستی حمله کرده باشند.

اما او به تبلیغ متقابل دولت و نیروهای امنیتی به ضد طالبان اشاره کرد.

سخنگوی پلیس بادغیس گفت: دولت به کمک عالمان دینی، بزرگان و افراد با نفوذ تلاش کرده تا جلوی افراط گرایی را بگیرد.

آقای داوری بیان کرده از این طریق در تمام نقاط، مردم به حمایت از دولت و دشمنی با گروه‌های هراس افگن به ویژه طالبان تشویق می‌شوند.

گروه طالبان به تازگی در منطقه “میرحمزه” ولسوالی بالامرغاب بادغیس برای شاگردان خود مراسم دستاربندی برگزار کرده است.

شمار زیادی از مردم، عالمان دینی و متنفذان بالامرغاب در این مراسم شرکت کرده بودند.

گفتنی است تندروترین افراد طالبانِ بادغیس در ولسوالی بالامرغاب بود و باش دارند.

نویسنده وستر – ولایت بادغیس