جهانگیری: نرخ دلار از فردا ۴۲۰۰ تومان خواهد بود/ نرخ های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می شود/ فعالان اقتصادی و مردم دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان نداشته باشند
جهانگیری: نرخ دلار از فردا ۴۲۰۰ تومان خواهد بود/ نرخ های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می شود/ فعالان اقتصادی و مردم دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان نداشته باشند