جوان‌گرایی موهبت و فرصتی حیاتی برای توسعه و رشد کشور
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه به جوان‌گرایی در همه امور گفت: جوان‌گرایی می تواند برای توسعه و رشد کشور یک فرصت و موهبت حیاتی تلقی شود.