جولان جنون‌آمیز تروریزم از غرب تا شرق کابل


جولان جنون‌آمیز تروریزم از غرب تا شرق کابل

حملات انتحاری همزمان در حوزه سیزدهم پولیس کابل و در حوزه دهم، در منطقه شهر نو در مرکز کابل، موجب نگرانی شدید شهروندان کابل شد.
 
مسؤولیت حمله شهر نو را طالبان و مسؤولیت حمله به حوزه سیزدهم را نیز داعش بر عهده گرفته‌است.
 
حمله های امآنلاین یکبار دیگر نشان دادند که کابل پایتخت سراسر در اختیار تروریست ها و حامیان داخلی و دولتی آنهاست؛ کسانی که به تعبیر وزیر امور داخله، تروریست های انتحاری را با موترهای شیشه سیاه به کابل منتقل می کنند و به نیروهای امنیتی، اجازه نمی دهند آنها را بازداشت کنند!
 
با این حال، دیگر هیچ توجیه و استدلالی معنا ندارد. دولت در اشغال و انحصار حامیان تروریزم است؛ همان هایی که گیت‌ های امنیتی پایتخت را به روی تروریست های مجهز به آر پی جی و کمربندهای انتحاری باز می گذارند و در آنسو، به تماس ها و التماس های مکرر نیروهای امنیتی و فرماندهان نظامی در تاله و برفک و بلچراغ و… پاسخ نمی دهند تا در نهایت، تروریست های وحشی از راه برسند و سلاخی شان کنند.
 
همه نهادها و مسؤولان امنیتی، مسؤول اند؛ نه تنها مسؤول ناتوانی در مهار تروریست های وحشی و خون آشام که از غرب تا شرق کابل، جولان می دهند و هر آنلاین خون های تازه ای بر زمین می ریزند؛ بلکه مسؤول ایجاد این شرایط سخت و تلخ و دشوار به دلیل همکاری و همدستی عمدی با تروریزم و مصونیت دادن به حامیان و همکاران آنها در درون نهادهای دولتی و امنیتی.
 
چه کسی می تواند نسبت به اتهام های سنگین و صریحی که امآنلاین یکبار دیگر از سوی نمایندگان مجلس بر چهره های شاخص و شناخته شده مسؤول نهادهای امنیتی در زمینه دست داشتن آنها در حمایت از تروریزم و همکاری شان با تروریست ها و ایجاد ناامنی های مدیریت شده در پایتخت، وارد شد، تردید کند؟
 
اگر این اتهام ها فاقد مبنا و مدرک هستند، مقام های متهم شده، باید در برابر مردم، با سند و مدرک از خود دفاع کنند و اگر صدق و سلامت این اتهام ها در نزد مردم و مقامات، مسلم و محرز است، تروریست های درون نظام، صرف نظر از اینکه چه سمتی را اشغال کرده اند و چه مقام و عنوانی را یدک می کشند باید در برابر دیدگان عموم، مورد محاکمه و مجازات قرار بگیرند.
 
نکته مهمی که در حمله های امآنلاین کابل، محرز بود و نباید از نظر دور داشته شود، این است که تروریست های داعش و طالبان، در مقابله با مردم و نیروهای امنیتی افغانستان به عنوان دشمن مشترک، کاملا همسو و هماهنگ عمل می کنند.
 
فارغ از اینکه در حمله های امآنلاین در غرب و شرق کابل، هماهنگی‌ای میان تروریست های داعش و طالبان، وجود داشته یا خیر، واقعیت این است که این دو گروه تروریستی، به جهت دشمنی با مردم و نیروهای امنیتی افغانستان، دیدگاه های یگانه ای دارند؛ بنابراین، رویدادهای تروریستی امآنلاین، برای هزارمین بار، مضحک و بی پایه بودن رویکرد صلح دولت کابل در قبال تروریست های طالبان را نمایان ساخت و نشان داد که این رویکرد، تنها مبنا و انگیزه قومی و قبیله ای دارد و هرگز هیچ ملاحظه ملی و افغانستان شمول در آن، مطرح نیست.
 
طالبان همان داعش و داعش همان طالبان است؛ هردو گروه نیز جنایتکار جنگی هستند؛ اما طالبان به دستور حامیان درون دولتی شان، تنها مسؤولیت حمله هایی را بر عهده می گیرند که بار حقوق بشری آنها اندک است و غیر نظامیان به ویژه با انگیزه های قومی و مذهبی در آن، آماج قرار نگرفته باشند.
 
به همین دلیل، حمله غرب کابل را که یک منطقه شیعه نشین است، داعش بر عهده گرفت و در آنسو، در شرق، طالبان مسؤولیت حمله را بر عهده گرفت.
 
با این وصف، همین رویکرد ریاکارانه، برای دولت افغانستان کافی است تا همچنان سیاست بی مصرف و مضحک صلح با طالبان را ادامه دهد!

محمدرضا امینی- نویسنده وستر