حاجی غنی با ۲۵ نیروی خود از طالبان بادغیس جدا شد


حاجی غنی با 25 نیروی خود از طالبان بادغیس جدا شد

قوماندان حاجی غنی، فرمانده پلیس محلی در ولسوالی قادس بادغیس که چندی پیش با ۲۵ نیروی خود به طالبان پیوسته بود، دوباره برگشت.

منابع دولتی و مردمی می‌گویند که این فرد همراه با ۲۷ جنگ افزار، یک موتر رنجر و تمامی قوای خود به دولت روی آورده است.

این فرمانده پلیس محلی در آنلاین سوم ثور امسال با هم رزمانش به طالبان پیوست و این زمینه ساز سقوط منطقه گلچین قادس شد.

ناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس به نویسنده وستر گفت: این فرد آنلاین گذشته با تمامی امکاناتی که برای طالبان برده بود، دوباره به دولت روی آورد.

به گفته او، حاجی غنی حدودا یک ماه پیش و پس از اینکه در محاصره طالبان قرار گرفت، به ظاهر خود را وابسته به این گروه معرفی کرد.

وی می‌افزاید: “حالا که حاجی غنی راهی را برای فرار از دست طالبان پیدا کرده، خود را به مرکز قلعه نو رسانده و به دولت روی آورده است.”

آقای نظری این قضیه را مشکوک می‌داند.

همچنین فهیم قائم، فرمانده پلیس بادغیس تنها آمدن حاجی غنی به مرکز بادغیس و روی آوردنش به دولت را تائید می‌کند.

او شرح بیشتری در مورد این ماجرا نمی‌دهد.

قائم در آنلاینهای قبل گفته بود که مهترین دلیل پیوستن نیروهای پلیس محلی به طالبان، کاستی‌های فرماندهی پلیس در گذشته بوده است.

او به این باور است که برای قوای پلیس محلی و ملی، غذا، مهمات و امکانات لازم فراهم نمی‌شد.

با این حال گروه طالبان تا کنون در مورد جدا شدن حاجی غنی و نیروهایش از بدنه خود چیزی را نگفته است.

نویسنده وستر – ولایت بادغیس