حادثه آتش زدن کنسولگری ایران در عراق در کمیسیون امنیت ملی بررسی می‌شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی تهاجم و آتش زدن کنسولگری ایران در عراق در این کمیسیون نیوز داد.