حامیان قذافی سارکوزی را متهم کردند


حامیان قذافی سارکوزی را متهم کردند

بر اساس اتهام دادستان، در سال ۲۰۰۶ وی از نمایندگان رهبر لیبیا، معمر قذافی، ۵۰ میلیون یورو برای مبارزات انتخاباتی دریافت نموده بود.
حامیان پسر قذافی سیف الاسلام در یک مصاحبه اختصاصی با ریا نووست گفتند که چگونه این توافقنامه محرمانه به تصویب رسید که به کمک آن رهبر جماهیری لیبیا توانست از محاصره اقتصادی در سراسر کشور عبور کند. 
۴۸ ساعت پس از بازداشت سارکوزی، سیف الاسلام قذافی، ، در مورد تامین مالی غیرقانونی کمپاین پیش از انتخابات، گفت که او مدارک مستند این معامله را دارد. 
سخنگوی قذافی، فرانک پوچارلی گفته است او ضبط صوتی از زمان وارد شدن نمایندگان سارکوزی در سال ۲۰۰۶ برای مذاکرات به طرابلس را در اختیار دارد. 
او گفته است: “سارکوزی در سال ۲۰۰۶ با این معامله موفقت کرد.تمام مسائل به سادگی پیش میرفت اما در سال ۲۰۱۱ با آغاز “بهار عرب” همه چیز تغییر نمود همه چیز خوب پیش می رفت.”
در پاسخ به سرکوب ناآرامی های مردمی در لیبیا، فرانسه از مداخله نظامی ناتو نیز حمایت کرد.
پوچارلی گفت: “من معتقدم که سارکوزی طرح امریکایی ها ” قصد بزرگ نمودن خاور میانه” را عملی کرد. مصر، تونس و لیبی شامل این برنامه بودند. سارکوزی در گیم امریکایی شرکت کرد. جای تعجب نیست، زیرا سارکوزی فرانسه رادر فرماندهی نظامی ناتو نیز دوباره شامل ساخت.” 
حامیان قذافی معتقدند: سارکوزی سزاوار محاکمه است زیرا به دلیل خیانت وی، شمار بیشمار مردم بیگناه در لیبیا کشته شدند. 
او گروه های اسلام گرا و جهادی را که در قیام شرکت داشتند، تأمین مالی کرد. این گروه ها تا امآنلاین فعالیت دارند و مسئول کشته شدن مردم بیگناه می باشند. 
آنها ” حامین قذافی” میگویند:گروه های مذکور مسئول پیگرد قضایی هزاران نفر از مقامات رژیم سابق قذافی و همچنین کشتن و شکنجه ده ها هزار نفر هستند.