حاکم دبی از عملکرد سیاستمداران عرب انتقاد کرد


حاکم دبی از عملکرد سیاستمداران عرب انتقاد کرد

نخست وزیر امارات و حاکم دبی، سیاستمداران جهان عرب را به سوء مدیریت متهم کرد و گفت که بحران کنونی کشورهای عربی نداشتن مدیریت صحیح است .
‘شیخ محمد بن راشد آل مکتوم’ در چند پیام توئیتری نوشت: زندگی به من آموخته است که در جهان عرب فرو رفتن بیش از حد در سیاست، وقت تلف کردن ، فساد اخلافی و از بین بردن منابع است.
وی افزود: هر کس می خواهد برای مردم موفقیت یا دستاوردی کسب کند، باید وارد میدان عمل شود. دستاوردهای بزرگ، خود را نشان می دهد، اما سخنرانی و حرف زدن هیچ ارزشی ندارد.
حاکم دبی اضافه کرد: ما در جهان عرب سیاستمدار زیاد داریم، اما نقص ما در مدیریت است . بحران ما بحران مدیریت و نه منابع است . اگر به چین و جاپان  نگاه کنید آنها هیچ منابعی در اختیار ندارند، ولی ببینید به کجا رسیده اند . آنها را مقایسه کنید با کشورهایی که نفت، گاز ، آب و نیروی انسانی دارند، ولی به توسعه نرسیدند و اکنون حتی نمی توانند خدمات اولیه مانند ایجاد راه و برق را برای شهروندان خود فراهم کنند.
محمد بن راشد نوشت: در دنیای عرب، سیاست، اقتصاد و آموزش و اطلاع رسانی و حتی ورزش را مدیریت می کند، در حالیکه رسالت حقیقی سیاست، تسهیل زندگی اقتصادی، علمی ، بازرگانی و رسانه ای است . وظیفه آن ساده کردن زندگی بشر و حل تنش ها ، جلوگیری از شعله ور شدن بحران ها ، ایجاد دستاوردهای بزرگ و جلوگیری از نابودی شدن آنها است.