حتی یک ماده در حمایت از زنان در رسانه‌ها در قوانین کشور موجود نیست


حتی یک ماده در حمایت از زنان در رسانه‌ها در قوانین کشور موجود نیست

برخی از فعالان مدنی و رسانه‌ای کشور می‌گویند که در میان تمام اسناد تقنینی در پیوند به رسانه‌ها و نیوزنگاران، هیچ ماده قانونی برای حمایت از زنان و دختران در رسانه‌ها وجود ندارد.

به گزارش نویسنده وستر؛ حمیرا ثاقب، فعال مدنی امآنلاینشنبه (۵جوزا) در یک نشست دادخواهی به منظور حمایت از حقوق زنان در رسانه‌ها در کابل، حضور زنان و دختران در رسانه‌های همگانی را کم‌رنگ خواند.

خانم ثاقب گفت که حضور زنان و دختران در رسانه‌ها به دلیل عقب نگه داشتن شدن از رشد و انکشاف، آزار و اذیت‌های جنسی و جنسیتی،  نداشت سمت‌های مدیریتی، نبود فرصت‌های پیشرفت و دید منفی جامعه نسبت به زنان نیوزنگار به شد کم‌رنگ است.

وی، نبود حمایت‌های قانونی از زنان در رسانه‌ها را دلیل عمده بآنلاین آزار و اذیت زنان در رسانه‌ها و حضور کم‌رنگ آنان در این نهادها دانسته خاطر نشان کرد که حتی یک ماده قانونی که از حضور خانم‌ها در نهادهای رسانه‌ای صریحا حمایت کرده باشد وجود ندارد.

این فعال مدنی بیان داشت که شماری از فعالان رسانه‌ای در همکاری با نهادهای حامی نیوزنگاران یک کمیته  دادخواهی را برای گنجاندن مواد حمایتی از زنان در اسناد تقنینی مربوط به رسانه‌های همگانی از چندی به این سو شکل داده وگام‌هایی را در این بخش نیز برداشته است.

در همین حال صدیق الله توحیدی عضو رهبری فدراسیون نیوزنگاران، نبود اسناد تقنینی حمایت از زنان در رسانه‌ها را چالش عمده فرا روی حضور زنان در رسانه‌های همگانی خواند.

آقای توحیدی گفت:”در حال حاضر زنان و دختران در رسانه‌ها با چالش‌های جدی بیرون سازمانی و درون سازمانی روبرو اند، اما اسناد تقنینی که زنان را هنگام روبرو شدن با چالش‌ها از جمله آزار و اذیت مورد حمایت قرار دهد موجود نیست، براین اساس هیچگونه اقدام حمایتی نیز از آنان روی دست گرفته نمی‌شود.”

وی، آزار و اذیت جنسی و جنسیتی، نبود فرصت‌های رشد، عدم برخورداری از امتیازات و فرصت‌های لازم، کمبود دسترسی به اطلاعات و دید منفی جامعه نسبت به زنان نیوزنگار را ازجمله این چالش‌ها خواند.

آقای توحیدی با اشاره به فعالیت کمیته دادخواهی از حقوق زنان در رسانه‌ها بیان داشت که این کمیته نهادهای حامی رسانه‌ها و وزارت فرهنگ را در گنجاندن مواد حمایتی از زنان نیوزنگار در اسناد تقنینی هماهنگ ساخته و این اقدام به زودی عملی خواهد شد.

وی تصریح کرد که در چهارچوب فعالیت همین کمیته قرار است طرز العمل حمایت از نیوزنگاران به مقرره تبدیل شده و حمایت‌های جدی‌تری از نیوزنگاران روی دست گرفته شود.

آقای توحیدی در ادامه با اشاره به اذیت و آزار زنان در رسانه‌های همگانی به ویژه مواردی که مدیران و مسوولان رسانه‌ها مرتکب این اعمال می‌شوند، هشدار داد که ازین بعد از موارد آزار و اذیت زنان توسط مدیران رسانه‌ها به سادگی گذشت نخواهد شد.

قابل یاد آوری است که حضور کم‌رنگ زنان در رسانه‌ها همواره مورد انتقاد و نگرانی جدی نهادهای حامی رسانه‌ها بوده است، در یک گزارشی که چندی پیش در این پیوند منتشر شد، به عدم حضور زنان در رسانه‌ها در چندین ولایت افغانستان اشاره شد.

آزار و اذیت‌های جنسی و جنسیتی در محیط کار به ویژه از سوی مدیران رسانه‌ها و نگاه بد اجتماعی به زنان نیوزنگار از عوامل مهم حضور کم‌رنگ زنان در رسانه‌ها خوانده می‌شود.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر