حدیثی از امام سجاد(ع) درباره سرانجام واگذاری کارها به خداوند متعال +تصویرنوشته
حدیثی از حضرت امام سجاد(علیه السلام) در خصوص عاقبت و سرانجام واگذاری کارها به خداوند متعال مشاهده می‌کنید.