حدیث پیامبراکرم(ص) درباره توبه بندگان
حدیث پیامبراکرم(ص) درباره توبه بندگان را در اینجا بخوانید.