حرکت اولین قطارازکرج به تهران ساعت۴و۴۴دقیقه است
براساس اعلام راه آهن جمهوری اسلامی ایران بعلت تغییر ساعت کار ادارات استان تهران، اولین حرکت قطار هشتگرد به تهران از مبدا ساعت ۴ و ۱۰دقیقه و از کرج ۴و۴۴ دقیقه است که ساعت ۵و۳۵ دقیقه به تهران خواهد رسید.